Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

emson
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viamagiciansassistant magiciansassistant

September 15 2017

emson

September 11 2017

emson
3917 ce18
Reposted fromsarazation sarazation viaszydera szydera
emson
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaszydera szydera

September 06 2017

emson
emson
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viajethra jethra
emson
7821 d993
Reposted fromSenyia Senyia viagreywolf greywolf
5077 a8f8
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viagreywolf greywolf

August 31 2017

emson
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaSkydelan Skydelan

August 24 2017

emson
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viablocked blocked
emson

30 czerwca 1859 roku Charles Blondin wszedł na linę zawieszoną na wysokości 49 metrów.

Sama lina miała 340 metrów. Była rozciągnięta nad wąwozem przy wodospadzie Niagara. Blondin wszedł na linę i zaczął po niej powoli chodzić. W połowie drogi stanął na chwilę i zrobił salto do tyłu. I poszedł dalej.

W ciągu najbliższych kilku miesięcy przejechał po tej linie na rowerze, przeszedł po niej z zawiązanymi oczami, w łańcuchach na nogach, a raz nawet przeszedł po niej dźwigając kuchenkę. Tak, kuchenkę. Taką do gotowania.

Pewnego dnia przyszedł tam z taczkami. Krzyknął: „Kto wierzy, że jestem w stanie przejść po tej linie pchając taczki?” Wszystkie ręce poszły w górę. Blondin skierował wzrok na jednego faceta z tłumu.

– A Pan wierzy? – zapytał

– No jasne – odpowiedział tamten.

– Na pewno? – upewnił się Blondin.

– Oczywiście!!

– To zapraszam do taczek.

Wnioski? Jak to ładnie podsumował profesor psychologii Mark S. Lewis, z sukcesem w życiu jest tak, że nie ma on nic wspólnego ze sławą, pieniędzmi czy szczęściem, lecz bardzo dużo wspólnego ze strachem. Są takie chwile, kiedy życie mówi ci „Wsiadaj do taczki”, a ty strasznie nie chcesz do niej wejść, bo generalnie tu gdzie jesteś, jest ci ok. I wtedy musisz sobie odpowiedzieć na pytanie: czy bardziej chcesz być po drugiej stronie liny? Czy może bardziej się boisz, że spadniesz na dół?

To szatańska alternatywa. Co jest potrzebne do rozwoju? Brak akceptacji. A co jest potrzebne do szczęścia? Akceptacja.

— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea via2708 2708

August 18 2017

emson
7008 e513 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaohhh ohhh
3862 46f0
Reposted fromamatore amatore
1899 8bb8 500
Reposted fromamatore amatore
6704 0fee
Reposted fromamatore amatore
emson
Gdy się z kimś dzieli przestrzeń, to trzeba się pożegnać z myślą, że wszystko będzie po naszemu. Wrzucić na luz, oddać trochę kontroli i zgodzić się na odrobinę chaosu.
— Małgorzata Fugiel-Kuźmińska – Kamień
Reposted fromnyaako nyaako viawinnym-swiecie winnym-swiecie

August 17 2017

emson
Jak brzmi Twój głos, kiedy mówisz o czymś, co ma dla Ciebie ogromne znaczenie?
Reposted fromparafina parafina viajethra jethra
emson
Zrozumcie, że język może ukryć prawdę, ale oczy - nigdy.
— Michaił Bułhakow
emson
2066 5928
Reposted fromsail sail viacristinaa cristinaa
emson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl