Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2018

emson

Reposted fromweightless weightless viaCeseline Ceseline

February 13 2018

emson
emson
5207 92bd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamolotovcupcake molotovcupcake

February 10 2018

9863 19c8 500
Reposted fromabsolem absolem viaCeseline Ceseline
emson
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viaCeseline Ceseline
emson
6597 a9e5 500
Reposted fromcorvax corvax viam1gu3l m1gu3l
4537 7bdb
Reposted fromrawriot rawriot viaCeseline Ceseline

October 18 2017

Wysłucham cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze, ani składnie. Zrobię ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham cię. Pamiętaj.
— Freiya Asgard
emson
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viadobby dobby
emson

W stosunkach między kobietą a mężczyzną nie ma partnerskiego traktowania. Facet ma podbijać, napierać, przygniatać do ściany, klepnąć ostro w tyłek, ale odsunąć krzesło i wstać kiedy ona podchodzi.

I mówić jej co ona ma robić. Bo kobiety uwielbiają jak ktoś im mówi co mają robić.

To proste.

Nie proś. Bierz.

Nie pytaj. Działaj.

Kiedy kobieta mówi nie, a Tobie zależy próbuj tak długo, aż będzie twoja.

I nie obiecuj, jeśli czegoś nie czujesz.

— Piotr C., 'Pokolenie Ikea
Reposted fromSabela Sabela viadobby dobby
emson
4926 c037
Reposted fromteawho teawho viagdziejestola gdziejestola
emson
1320 9adc
Reposted frommyname myname viadobby dobby
emson
Reposted fromolewka olewka viadobby dobby
emson

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

Reposted fromwakemeupx wakemeupx viadobby dobby

October 08 2017

5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viakingoslaw kingoslaw

September 20 2017

emson
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viamagiciansassistant magiciansassistant

September 15 2017

emson

September 11 2017

emson
3917 ce18
Reposted fromsarazation sarazation viaszydera szydera
emson
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaszydera szydera

September 06 2017

emson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl